Ego og entusiasme

Entusiasme er en positiv følelse af lyst og glæde, som vi vælger at tilføre et projekt eller en aktivitet, der har værdi for os. Entusiasme er et udtryk for livets ønske om at skabe. En dybere og instinktiv følelse af handlelyst. Den berømte ”flamme i hjertet” tænder, og vi fyldes med glæde og ønsket om at tage fat og gøre en forskel. Det er en energi, der kommer indefra og bringes ud i handling.

Når vi formulerer et mål, bliver entusiasmen i større grad omsat til en retning eller et sandsynligt resultat. Ved at sætte et kryds i kalenderen og formulere et ambitiøst og konkret mål bliver vi forpligtet. Vi former drømmen til noget virkeligt og opnåeligt.

En sund entusiasme, der tilknyttes et forpligtende mål, giver os følelse af, at livet er meningsfuldt. Følelsen er forbundet med glæde i nuet. En glæde over at dyrke sin passion og forfølge sine drømme. Sund entusiasme er kendetegnet ved, at vi er lykkeligt på vej mod målet

Hvis vi derimod er utilfredse med, hvordan vi har det og ustandseligt rækker ud efter noget bedre, er der tale om nytteløs anstrengelse. I overført betydning hopper vi fra isflage til isflage for at søge tryghed, hvor det, der dybest set gør os ulykkelige, er, at vi hele tiden hopper. Det er ofte vores ego, med sin tendens til at være utilfreds, der lokker os i en blindgyde af en umættelig søgen efter lykken.

Såfremt vores drivkraft bunder i et behov for at blive bekræftet af vores omgivelser, er vi sårbare. Det er selvsagt uden for vores rækkevidde, hvad andre måtte tænke og mene. Vi overlader det derfor til vores omgivelser at definere vores succes, og vi er selv uden kontrol. Vi bliver, med andre ord, dukker i andres dukketeater.

Når vi er styret af egoet, føles det mere som en længsel efter anerkendelse. Målet bliver at blive bekræftet. Vi sætter derfor ikke pris på, hvordan vi har det lige nu, men stræber og længes efter at indfri succeskriterier, som vi ikke selv er herre over. Vi tilbringer livet med at være optaget af illusioner om fremtiden, hvilket er en af kilderne til stress.

Citat fra bogen “Mentaltræning – Frigør dit kampinstinkt”

Leave a Reply