At slippe kontrollen

Forestil dig, at du går ud på en tilfrossen sø, hvor isen lige netop kan bære dig. Isen knirker, og din sikkerhed er afhængig er isens bæreevne. Du slipper bevidst den fulde kontrol og løber en risiko. Det er på samme måde, at vi med en vis besindighed må slippe kontrollen, når vi træder ind i arenaen og kæmper. Det er ikke sikkert, at vi selv vælger at være uden kontrol. Måske er modstanderen for overlegen, eller man konfronteres med spille-systemer eller strukturer, man er uvant med. Eller de ydre omstændigheder er ikke, som de plejer, f.eks. vejret eller banens beskaffenhed. Uanset hvad må vi lære at agere i spændingsfeltet mellem at være i kontrol og ikke kontrol. Vi må turde at være dristige – have mod til at tage en chance eller to. Mental robusthed indebærer evnen til at acceptere kaos og etablere en vis sindsro, selv når det er aller sværest. Du kan designe forskellige uforudsigelige scenarier i din træning, der tvinger dig til at lære at agere i kaos, men dybest set opnås den bedste læring af at kæmpe svære kampe, hvor du er på ”tynd is”. Når hjertet banker, og hænderne ryster, er vi i gang med at lære noget nyt. Netop evnen til at slippe kontrollen er essentielt i forhold til at frigøre kampinstinktet.

At være i flow og agere let og uanstrengt er uforeneligt med kontrol. Kontrol er at ønske noget bestemt. Flow er at agere instinktivt gennem at gøre sig fri af ønsker for fremtiden. Når du er helt fri af egoets begær, kan du være i flow, uanset om du er i en resultatmæssig knibe eller ej. Det er en træningssag.

       Når alt er under kontrol, kører man ikke hurtigt nok

                         – Formel-1 kører Mario Andretti

Leave a Reply